Het Aller Heiligen Convent is het grootste studentenverband van Nederland, wat bestaat uit tien studenten verenigingen. De aangesloten verenigingen vertegenwoordigen samen 12.000 leden en daardoor kan het AHC grootse activiteiten neerzetten. Het convent is meer dan de tien verenigingen die samenwerken. Tussen de verenigingen bestaat een nauwe band die mede tot uitdrukking wordt gebracht door de vele informele contacten die tussen de leden wordt onderhouden.

Sinds 1908

10 verenigingen

12.000 Studenten

Aller Heiligen Convent

De verenigingen