Verenigingen

T.S.C. St. Olof

Naam: T.S.C. St. Olof
Zinspreuk: Per justitiam ad pacem
Adres: Spoorlaan 330-332, 5038 CC
Stad: Tilburg
Leden: 550
Sociëteit: Asgard
Kleuren: Geel en blauw
Opgericht: 8 oktober 1927
Telefoon: 013-5438828
Email: senaat@olof.nl
Website: www.olof.nl
Sociëteit: Het T.S.C. St. Olof huist sedert 1988 op haar sociëteit te Spoorlaan 330-332. De sociëteit heet sinds 1953 Asgard, wat verwijst naar de godenwereld in de Noorse mythologie. Verder huisvesten alle commissies zich op de sociëteit. Zodoende worden vanaf Asgard o.a. de Tilburg Career Days georganiseerd; een van de grootste carrière-evenementen van Tilburg. De Sociëteit is op maandag- tot en met donderdagavond geopend voor haar leden.
Olof Culinair: Op maandag en donderdag is er de mogelijkheid om te eten op de sociëteit. Maandag wordt dit eten verzorgd door de sekcie, en op donderdag door een professionele kok. Na het eten is er veelal een activiteit georganiseerd, waardoor de aansluitende borrel/activiteit vaak tot in de late uurtjes doorgaat.
Prijzen bier en maaltijd: Een biertje kost 90 cent. Voor het eten op maandag (2 gangen) betaal je €4 en op donderdag (3 gangen) betaal je €6.
Geschiedenis: Het T.S.C. St. Olof is opgericht op 8 oktober 1927 bij de oprichting van de handelshogeschool in Tilburg. Traditioneel is Olof een katholieke vereniging, maar tegenwoordig mag iedereen lid worden van onze vereniging.
Weekindeling: Maandag: (Eerstejaars-)commissieavond, dinsdag: kroegavond, woensdag: dispuutsavond, donderdag: kroegavond/commissieavond.
Commissiestructuur: Elke eerstejaars krijgt standaard een commissie. Dit varieert van het organiseren van het diner op maandag, tot het organiseren van sportactiviteiten tot een eerstejaarsgala. Daarnaast vervullen ouderejaars die ietwat serieuzere commissies, zoals het organiseren van een carriere-evenement op de universiteit en het maken van de almanak.
Onderverenigingen: Idafeld (golf). Verder zijn er nog meerdere sportteams.
Senaat: 6 personen.. De Praeses Senatus, Vice-Praeses, Ab Actis, Quaestor Primus, Quaestor Secundus, en Quaestor Sociëteit.
Personeel: 2 schoonmakers en 1 kok.